Datu modelēšana – ievads

7 novembr, 2008

Datu modelēšana iet cieši rokrokā ar datubāzēm un SQLu. Bez konceptuālās modelēšanas nav iespējams (vai ir ļoti maza varbūtība) iegūt datubāzes modeli, kuru varēs veiksmīgi izmantot gan lai rakstītu saprātīgus pieprasījumus, gan lai potenciālas izmaiņas nenovestu pie pilnīgas esošā modeļa pārstrādes, gan lai pieprasījumu rezultāti tiktu iegūti pieteikami ātri. Tieši tāpat kā bez projektēšanas nav iespējams uzcelt lielu māju, lai tā nesagāztos un nebūtu šķība, tāpat bez datu modelēšanas nav iespējams iegūt labu datu modeli daudzmaz sarežģītākai situācijai. Savukārt mazmājiņai vai mazam šķūnītim nekāds oficiāls projekts, protams, nav vajadzīgs, bet nu mazs uzmetums uz papīra arī nebūt neskādētu. Bez loģiskās datu modelēšanas, ķeroties uzreiz pie tabulām, var ļoti viegli pazaudēt kopējo pārskatu, izlaist detaļas, izveidot katru modeļa daļu savādāk, nepamanīt kādas kopējas lietas, ko varētu unificēt utt. utjp.

Kas ir datu modelēšana?

Datu modelēšana ir process, kura laikā tiek analizēti un saprasti biznesam svarīgie datu objekti un kura rezultātā tiek izveidots datu modelis. Ar biznesu šet jāsaprot kāda joma, ko Jūs esat nolēmuši analizēt un saprast, piemēram, tā var būt mājas bibliotēkas uzskaites izveide (populārs uzdevums studentiem), grāmatvedība, dokumentu vadība, metamodeļa (modelis par datu modeli) izveide. Analīze un saprašana, protams, kaut kādē mērā ir formalizēta, vai vismaz tās vizuālais rezultāts – datu modelis – ir formalizēts. Tas nozīmē, ka Jūs varat sev šo modeli fiksēt jebkādā veidā, bet ir vispārpieņemtas notācijas, kā to pieņemts darīt tā, lai saprastu arī citi ļaudis. Tādas piemēram ir ER (Entity-relationship) modelēšana vai UML (Unified modeling language).

Kā norisinās datu modelēšana?

Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »