Patērētā laika mērīšana Oraclē

Turpinot iesākto tēmu “Kā noskaidrot, kur paliek laiks?” tagad sīkāk par to kā procedūras, funkcijas, SQL teikuma utt. izpildes laiku var izmērīt Oracle datubāzē.
Protams, varētu mēģināt sēdēt ekrāna priekšā ar hronometru vai pulksteni rokā un tādā veidā noskaidrot cik tad laiks tika patērēts. Tiesa gan tā nav no tām precīzākajām metodēm un arī ļoti mazus izpildes laikus vis nenoķersi. Tā kā jārīkojas mazliet gudrāk.
Pati elementārākā iespēja ir izmantot rīku SQLPlus un izmantot šī rīka komandu SET TIMING ON.
Tas izskatās šādi:

SQL> set timing on
SQL> exec dari_kautko
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:00:03.00
SQL>

Ne vienmēr, protams, visas PL/SQL procedūras un/vai SQL teikumi tiek izsaukti izmantojot SQLPlusu, kā arī bieži rodas ļoti liela vēlēšanās mērīt procedūras iekšienē, cik ilgi katrs SQL teikums vai kāds procedūras bloks izpildās. Tādā gadījumā ir iespējams izmantot vairākas iespējas. Visvienkāršākā, protams, ir lietot mainīgo ar datu tipu date, kas patiesībā ir datumlaiks, bet tā mīnuss ir tas, ka mazākā vienība ir sekunde. Itin bieži tas jau ir pārāk liels laika sprīdis.
Jau krietni labāka iespēja ir lietot iebūvētās pakotnes dbms_utility funkciju get_time, kas atgriež laiku sekundes simtdaļās. Šī pakotne ir pieejama vismaz no versijas 8i, tai skaitā protams 9i, 10g un arī jaunajā 11g. Parasti get_time lieto tikai, lai fiksētu sākuma atskaites punktu un tad iegūtu starpību starp beigu atskaites punktu un iepriekš fiksēto sākuma atskaites punktu, piemēram, šādi:

SQL> set serveroutput on
SQL> declare
  2 v number;
  3 begin
  4 v := dbms_utility.get_time;
  5 dari_kautko;
  6 dbms_output.put_line(‘Patērētais laiks ir:’ ||
  7 (dbms_utility.get_time – v) / 100 || ‘ sekundes’);
  8 end;
  9 /
Patērētais laiks ir:3 sekundes
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:00:03.00
SQL>

Nākošā iespēja ir lietot timestamp datu tipu, kas satur arī sekundes daļas līdz pat 9 cipariem aiz komata (noklusēti 6). Atņemot no viena timestamp datu tipa otru tiek iegūts intervāls. Diemžēl intervāla datu tipam ir nepatīkama atšķirība no datuma un timestamp datu tipa, jo attēlojot to uz ekrāna nav iespējams ērti lietot formatēšanas modeļa elementus un tāpēc nākas darboties nedaudz viltīgi, lai neteiktu, piedodiet par izteicienu “čerez ž…“. Šajā piemērā intervāls tiek pieskaitīts timestamp vērtībai, kam tiek nogriezta visa laika daļā, līdz ar to piemērs strādās korekti, ja intervāls būs mazāks kā 24 stundas. Vairumā gadījumu ar to pilnīgi pietiek.

SQL> set serveroutput on
SQL> declare
  2 v timestamp;
  3 begin
  4 v := systimestamp;
  5 dari_kautko;
  6 dbms_output.put_line(‘Patērētais laiks ir:’ ||
  7 to_char(cast (trunc(systimestamp) as timestamp) + (systimestamp – v),’hh24:mi:ss.FF’));
  8 end;
  9 /
Patērētais laiks ir:00:00:03.000000000
PL/SQL procedure successfully completed.
Elapsed: 00:00:03.03

Ja jūs lietojat kādu tā saucamo grafisko lietotājam draudzīgo rīku, piemēram, PL/SQL Developer vai tamlīdzīgus, tad vismaz visai procedūrai kopā parasti izpildes laiks tiek parādīts, piemēram, šī rīka SQL Window izpildes loga statusa joslā tiek attēlots paziņojums “Done in 3,015 seconds”.

Nākošais līmenis jau ir mērīt ne tikai patērēto laiku, bet arī veikt citus mērījumus, kas sniedz plašāku ieskatu, kas tad tur apakšā patiesībā notika. Par to turpinājums ir rakstā par SQL*Plus komandu autotrace.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: